Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016

Το ιστολόγιο του Φεστιβάλ Αφήγησης της Αθήνας

Το ιστολόγιο στο οποίο βρίσκεστε δημιουργήθηκε προκειμένου να έχουν αμεσότερη και έγκυρη πρόσβαση στα τεκταινόμενα του φεστιβάλ οι φίλοι των αφηγήσεων. Πολλές φορές μέσα από τα προγράμματα, ενώ δίνονται πολύτιμες πληροφορίες για τους συμμετέχοντες και τις προσφερόμενες εκδηλώσεις, λόγω του συνοπτικού τους χαρακτήρα και της περιορισμένης έκτασης που συχνά τα διακρίνει, χάνονται πολλές πληροφορίες και οι ενδιαφερόμενοι φίλοι δεν έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν λεπτομέρειες για πρόσωπα, χώρους και διαδικασίες. Έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε να φτιάξουμε ένα ξεχωριστό πόλο ενημέρωσης που θα καλύπτει το φεστιβάλ στην ολότητά του.